Doradztwo zawodowe i personalne

[ Dam ] Inne

Cena 3 600,00 zł
Wygasa 3 tygodnie ( pon 16 list 2020 11:26:53 )
Kontakt Wyślij wiadomość
724464000
europabiz.pl@gmail.com
Miejscowość Szczecin (Zachodniopomorskie)
Wszystkie ogłoszenia użytkownika


10 0

Celem studiów jest nadanie uprawnień do zajmowania stanowiska doradcy zawodowego w szkołach lub prowadzenia doradztwa zawodowego dla uczniów. Konteksty karier ulegają intensywnym przeobrażeniom, dlatego istotne jest, by profesjonalni doradcy zawodowi aktywnie uczestniczyli w procesie (auto)edukacji czyniąc swą wiedzę i umiejętności aktualnymi. Podczas studiów uczestnicy przygotowują do wspierania młodzieży w podejmowaniu decyzji edukacyjno-zawodowych w oparciu o racjonalne przesłanki, tak, by były one adekwatne zarówno do predyspozycji, jak i wymagań rynku pracy. Nauczą się wykorzystywania wiedzy do rozwiązywania problemów poprzez innowacyjny program praktyk.

Studia kierowane są do osób, które chcą świadczyć profesjonalną pomoc w zakresie doradzania i wspomagania rozwoju młodzieży i osób dorosłych, a także dla osób, które chcą zdobyć lub ugruntować wiedzę z zakresu realizacji szeroko rozumianej funkcji personalnej w organizacji.
Wymagane od kandydata:
-ukończone studia wyższe co najmniej I stopnia,
Kwalifikacje zawodowe, jakie uzyskuje absolwent studiów:
-kwalifikacje do pracy w charakterze nauczyciela doradcy zawodowego w szkołach podstawowych, szkołach branżowych, technikach, szkołach policealnych oraz liceach ogólnokształcących zgodnie z Ustawą Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (t.j. Dz.U. 2018 poz. 996), a także do pracy z osobami dorosłymi (wymagane przygotowanie pedagogiczne)
-kompetencje do pracy w instytucjach rynku pracy, takich jak powiatowe i wojewódzkie urzędy oraz oraz w Ochotniczych Hufcach Pracy czy agencjach zatrudnienia, a także w działach HR (nie jest wymagane przygotowanie pedagogiczne).
Czas trwania: 3 semestry
Czesne: 3 600 jednorazowo, 1 800 płatność w 2 ratach, 360 zł płatność w 10 ratach
Strona internetowa: https://cdv.pl/studia-podyplomowe/osrodki-zamiejscowe/szczecin/


pokaż trasę z:
do Kolumba 88/89 , Szczecin