- Możliwość zobaczenia, jak dzięki nam zmienia się człowiek, jak zaczyna normalnie funkcjonować, daje największą satysfakcję - mówią korzystający z unijnych funduszy na walkę z wykluczeniem społecznym. Do zdobycia jest kolejna pula eurofunduszy pozwalająca wyrównać szanse w lokalnej społeczności.

Konkurs ogłosił Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie. Odbywa się w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, a konkretnie działania 7.1 „Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej. Do rozdysponowania jest ponad 55,4 mln zł. Poziom dofinansowania może sięgnąć aż 85 procent kosztów projektu. Konkurs skierowany jest wyłącznie do ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie (typ 2 projektu w ramach Działania 7.1), które dzięki środkom mogą przygotować bogatszą ofertę wsparcia . Ci, którzy sięgnęli już po takie fundusze, przekonują że nie wyobrażają sobie innej decyzji.

W Goleniowie, gdzie bezrobocie sięga tylko 3 procent, samorząd dostrzegł potrzeby osób opuszczających lokalną szkołę specjalną. Nie ma dla nich stałej, dobrej pracy. Samorząd już realizuje pomysł, który im pomoże.

Na terenie Goleniowskiego Parku Przemysłowego powstanie Zakład Aktywności Zawodowej. Będzie zapleczem dla firm działających w GPP, oferując gastronomię, pralnię, utrzymanie czystości, utrzymanie terenów zielonych. Zatrudni 150 osób. Gmina realizuje już z pomocą programu regionalnego dwa projekty szkoleń zawodowych i zapewniających opiekę nad przyszłymi pracownikami. Trzeci jest w przygotowaniu. Łącznie są warte 3,57 mln zł.

- Cel jest taki, by na początku 2019 roku do ZAZ trafili gotowi do pracy w nim niepełnosprawni - mówi burmistrz Robert Krupowicz.


Szkolenie „Dlaczego warto zostać osobą przedsiębiorczą i odnieść sukces?” prowadzone w ramach projektu MOPR „Aktywna integracja w Szczecinie”
było adresowane do młodzieży i pozwalało jej poznać sposoby zarządzania budżetem, inwestowania oraz gromadzenia majątku.


Budowa samego ZAZ także zostanie wsparta unijnymi funduszami.

Po eurofundusze sięgnął również Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinie.

- Nie chcemy, aby MOPR kojarzony był tylko z miejscem, w którym „wydawane są zasiłki” - mówi Marta Giezek, dyrektor MOPR. - Zawsze warto patrzeć na wsparcie dla rodzin szerzej niż wyłącznie w ramach określonych ustawami.

Szczeciński MOPR w ramach RPO WZ i działania 7.1 realizuje projekt „Aktywna Integracja w Szczecinie. Jego wartość to 4,9 mln zł, a adresatem jest aż 513 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu ubóstwa, niepełnosprawności, trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych lub przebywania w pieczy zastępczej. Nie chodzi tylko o kursy zawodowe.

- Cykl wyjazdów socjoterapeutycznych to nie tylko sposób na weekendowy wypoczynek, ale przede wszystkim znakomita okazja do intensywnej pracy nad sobą i poprawą relacji w rodzinie - podaje jeden z przykładów Marta Giezek. - W podobny sposób pomagamy osobom z niepełnosprawnościami, z kolei dla wychowanków pieczy zastępczej przygotowaliśmy zajęcia z edukacji finansowej i przedsiębiorczości, aby ułatwić start w samodzielne, dorosłe życie.

- Od początku realizacji unijnych projektów notujemy spadek liczby osób korzystających z tradycyjnych form pomocy społecznej - zaznacza Marta Giezek.


- Wzorem jest dla nas Zakład Aktywizacji Zawodowej stworzony przez panią Barbarę Jaskierską w Dobrej koło Szczecina - mówi burmistrz Goleniowa Robert Krupowicz.

Podobny projekt, także z RPO, działanie 7.1, realizuje już Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryficach. To „Aktywnie w przyszłość”, który wart jest ponad 1,35 mln złotych. Obecnie w projekcie uczestniczy 40 osób, w tym 25 osób niepełnosprawnych, 10 wychowanków przebywających w pieczy zastępczej oraz 5 osób usamodzielnianych. Efekty są widoczne z miesiąca na miesiąc. W kwietniu szkolenia zawodowe ukończyło dwanaście osób

- Nie chodzi jednak tylko o szkolenia zawodowe, ale także włączenie do życia, pokazanie jak życie w społeczeństwie wygląda, jak należy w nim funkcjonować, jakie są możliwości, ale i zagrożenia - wylicza Joanna Malińska, dyrektor PCPR w Gryficach.

Mirosława Zielony, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie i zarazem zastępca przewodniczącego Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „Centrum” zachęca do korzystania z możliwości jakie daje program regionalny.

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz i burmistrz Goleniowa Robert Krupowicz podpisują umowę na dofinansowanie budowy Zakładu Aktywności Zawodowej w Goleniowskim Parku Przemysłowym. Budowa ZAZ-u to forma wsparcia procesów usamodzielniania się osób z niepełnosprawnościami oraz ważny element gminnego systemu aktywizacji społeczno-zawodowej.


- Pomoc społeczna to bardzo trudna działka, ale dzięki funduszom unijnym jest to wówczas zupełnie inny standard - mówi Mirosława Zielony. - Ze środków Unii Europejskiej buduje się wiele dróg, obiektów itp. ale możliwość zobaczenia jak dzięki nam zmienia się człowiek, jak zaczyna normalnie funkcjonować, daje największą satysfakcję.

Termin składania wniosków upływa już 19 czerwca 2017 r.

Szczegółowych informacji o konkursie udziela Biuro Informacji i Promocji EFS WUP w Szczecinie, tel. 91 42 56 163/164, e-mail: efs@wup.pl