Od niedawna strażacy z OSP Tychowo dysponują nowym sprzętem w postaci kamery termowizyjnej. Jest to urządzenie wykorzystywane podczas akcji ratowniczo – gaśniczych, pozwalające na określenie temperatury pożaru oraz zlokalizowanie źródła ognia w miejscach trudno dostępnych. Ponadto kamera termowizyjna, dzięki nanoszeniu na wyświetlacz rozkładu temperatury i zarysów obiektów, pozwala strażakom na bezpieczniejsze poruszanie się w zadymionych pomieszczeniach. Znacząco skraca czas poszukiwania poszkodowanych i zaginionych, zarówno wewnątrz budynków, jak i w terenie otwartym. Dodatkowo pozwala na określenie poziomu cieczy znajdującej się w zamkniętych butlach i zbiornikach. Wartym podkreślenia jest fakt, że tychowska OSP, jako pierwsza jednostka straży pożarnej z terenu powiatu białogardzkiego oraz jedna z nielicznych z regionu koszalińskiego, ma w swoim posiadaniu właśnie takie urządzenie. Koszt zakupu kamery termowizyjnej wyniósł ponad 6700 zł. i został w całości sfinansowany ze środków OSP oraz od sponsorów. Korzystając z okazji za naszym pośrednictwem strażacy pragną podziękować wszystkim tym, którzy dołożyli swoją cegiełkę i przyczynili się do zakupu urządzenia.