2017-07-03 08:33
Witam. Jako przedstawiciel Polskiego Stowarzyszenia Pracowników Ochrony, proszę o uaktualnienie i sprostowanie tego artykułu. Autor podaje prawidłowa podstawę prawna działania ochroniarzy, ale blednie ja interpretuje. - ochroniarz zawsze jest cywilem, - nie ma licencji od 01.01.2017 roku, - pracownik ochrony w przypadku podejrzenia popełnienia czynu zabronionego (kradzieży) ma prawo dokonać ujęcia oraz uniemożliwić oddalenie się potencjalnego sprawcy, - ochroniarz ma prawo poprosić o okazanie zawartości torby, plecaka czy kieszeni i to w interesie klienta jest to okazać bo może uniknąć czasami długiego oczekiwania na patrol policji, - pracownik ochrony (każdy, nie zależnie od posiadanych kwalifikacji, w trakcie pracy) nie działa na podstawie ujęcie obywatelskiego zdefiniowanego w KPK tylko na podstawie art 36 ustawy o ochronie osób i mienia, - pracownik ochrony działa nie tylko na terenie prywatnym, każdy teren objęty umową pomiędzy zamawiającym, a koncesjonowaną agencją ochrony i jest oznaczony (nie musi być ogrodzony),
Skomentował: http://bialogardzianin.pl/co-wolno-ochroniarzom-poradnik-bialogard,a538