Funkcjonalna, czysta, edukacyjna, a świeżego powietrza pod dostatkiem. Jednym słowem piękna! I to na wyciągnięcie „ręki”, a więc… ku polanie marsz. Na początku października wykonane zostało nowe zagospodarowanie polany leśnej zlokalizowanej na terenie lasu komunalnego przy ul. Słonecznej w Białogardzie. Prace przeprowadzono w ramach dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Na terenie polany ustawiono cztery drewniane, zadaszone altanostoły oraz zamontowano dwa kosze na odpady. Dodatkowo ustawiono 4 tablice informacyjne: z mapą obszarów Natura2000 w granicach Miasta i Gminy Białogard, opisem lasu komunalnego przy Słonecznej, objaśniającą o występującej w lesie florze oraz na temat fauny zamieszkującej na terenie lasu. Dzięki takiemu zagospodarowaniu polany utworzony został punkt informacyjny na potrzeby zajęć z edukacji ekologicznej, co pozwoli nauczycielom, opiekunom, dzieciom i młodzieży urozmaicić w znakomity sposób godziny lekcyjne, a tym samym wspólnie spędzić czas na świeżym powietrzu. Założono, że jest to I etap projektu, którego głównym celem jest doprowadzenie do powstania punktu edukacji ekologicznej dla dzieci i młodzieży z białogardzkich szkół oraz gminy ościennej i przeprowadzania tam zajęć edukacyjno-ekologicznych poprzez urządzenie tego miejsca w niezbędną małą architekturę. W kolejnych latach Miasto Białogard planuje przystąpić do realizacji II etapu projektu. Ma powstać ścieżka edukacyjno-ekologiczna, która pozwoli bezpiecznie zwiedzić teren lasu oraz umożliwi poszukiwanie ciekawej flory i fauny objętej ochroną. Na ścieżce zostaną zamontowane znaki wskazujące kierunek trasy i tablice informacyjne opisujące siedliska przyrodnicze. To miejsce naprawdę cieszy oczy. Jest świetne rekreacyjnie. Najważniejsze, by nie zamienić je w śmietnik. Samo z siebie na pewno tego nie zrobi. Źródło: www.bialogard.info