Polisa na życie sprawdzi się w potrzebie, jeśli przed wybraniem ubezpieczenia sprawdzimy kilka istotnych elementów. Nie chodzi tylko o jak najszerszy zakres ochrony, ale również możliwie wysokie odszkodowanie, nie zapominając o limitach i wyłączeniach odpowiedzialności.

Aby znaleźć właściwe ubezpieczenie życiowe, np. https://www.ubezpieczeniaonline.pl/na-zycie/0.html podpowiadamy, na co zwracać uwagę, aby nie przepłacić za polisę czy nie być rozczarowanym zbyt niskim świadczeniem czy nawet jego brakiem.

Liczy się przede wszystkim zakres polisy

Polisa na życie to w zasadzie 2 części. Jedna z nich jest podstawowa, a druga rozszerzona. Podstawa jest obowiązkowa, jeśli chcemy dokupić rozszerzenia, których może być nawet kilkanaście, w tym:

 • zgon w wypadku komunikacyjnym,

 • zgon w nieszczęśliwym wypadku,

 • złamanie ręki (NNW),

 • pobyt w szpitalu,

 • medyczne assistance,

 • poważne zachorowanie,

 • zabiegi rehabilitacyjne po wypadku.

W podstawie jest zazwyczaj tylko 1 zdarzenie i jest nim zgon ubezpieczonego. Tak formułują to towarzystwa, a w rzeczywistości chodzi o zgon wywołany przyczyną naturalną, więc w razie wypadku w komunikacji miejskiej czy śmiertelnym potrąceniu przez samochód albo na skutek nieoczekiwanego zdarzenia (przewrócenie się drzewa, zerwanie dachu, co było powodem śmierci ubezpieczonego) świadczenie nie zostanie wypłacone uposażonym.

Ale nawet najszerszy zakres ochrony nie gwarantuje nam wypłaty świadczenia. Głównie z tego powodu, że każda umowa dodatkowa jest ograniczona wyłączeniami odpowiedzialności. To wykaz sytuacji (w dokumencie OWU), w których ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania, nawet jeśli umowa jest ważna.

Dużo rozszerzeń to także wyższa składka, dlatego najlepiej wybrać te dodatki, które są nam rzeczywiście potrzebne i dostosowane do indywidulanej sytuacji, np. jeśli pracujemy jako urzędnik ryzyko wypadku w miejscu pracy jest minimalne, więc lepiej wybrać w to miejsce inne rozszerzenie, jak poważne zachorowanie.

Suma ubezpieczenia, czyli ile dostanę za wypadek?

Często ignorowanym czynnikiem w polisie życiowej jest kwota odszkodowania, czyli suma ubezpieczenia. Jej wysokość ustalamy zawsze przy zawieraniu umowy. Ubezpieczyciele oferują nawet 1 000 000 zł świadczenia, ale tak duże kwoty dotyczą zazwyczaj wypadków ze skutkiem śmiertelnym.

W rozszerzeniach typu leczenie szpitalne, operacja, zdiagnozowanie poważnej choroby maksymalne świadczenia są niższe i ustalane na innych zasadach, np.:

 • leczenie szpitalne – dostaniemy od 100-500 zł za każdy dzień pobytu w szpitalu, pod warunkiem, że pobyt ten będzie trwał co najmniej 3 dni i nie dłużej niż 90 lub więcej dni;

 • operacja – świadczenie na poziomie 10 000 – 50 000 zł wypłacane jednorazowo, na podstawie wykazu zabiegów i cennika dołączonych do OWU;

 • poważna choroba – świadczenie może wynosić nawet 500 000 zł i więcej, wypłata następuje jednorazowo po zdiagnozowaniu choroby, ale pieniądze z polisy mogą też być przekazywane ubezpieczonemu w ratach potrzebnych na leczenie.

Limity odpowiedzialności w assistance

Bez względu na to czy polisy szukamy w porównywarce czy na stronie z rankingiem https://www.ubezpieczeniaonline.pl/ranking-ubezpieczen/ubezpieczenia-na-zycie/0.html musimy liczyć się z limitami odpowiedzialności. Limitem może być liczba zdarzeń w jednym roku polisowym, ale najczęściej ograniczenia występują w konkretnych rozszerzeniach jak assistance medyczny.

W praktyce oznacza to, że wizyta pielęgniarki czy lekarza jest możliwa do ustalonej liczby, np. 5 wizyt w roku polisowym. Za resztę zapłacimy niestety z własnej kieszeni. Nielimitowane w assistance sa za to konsultacje przez infolinię medyczną.

Karencja i wyłączenia to brak świadczenia

W niektórych sytuacjach nie dostaniemy odszkodowania z polisy kupionej na www.ubezpieczeniaonline.pl. Jednak o tych sytuacjach jesteśmy uprzedzeni zawierając umowę z ubezpieczycielem. Spis wyłączeń znajduje się w dokumencie OWU, a wspominane sytuacje dotyczą zarówno podstawy, jak i rozszerzeń. W podstawie (zgon ubezpieczonego) świadczenie nie będzie przyznane, jeśli śmierć nastąpiła w wyniku:

 • wojny, aktów przemocy i strajku;

 • przedawkowania alkoholu i leków;

 • zażycia narkotyków;

 • samobójstwa;

 • promieniowania;

 • kierowania pojazdem bez uprawnień;

 • popełnienia lub próby popełnienia przestępstwa.

Jest jeszcze karencja, czyli czasowe wyłączenia odpowiedzialności. Karencja może dotyczyć poważnego zachorowania, np. 3 miesiące po zawarciu umowy za zdiagnozowanie udaru mózgu czy nowotworu nie dostaniemy odszkodowania. Podobnie jest w przypadku rozszerzenia urodzenia dziecka (karencja trwa od 9 do 12 miesięcy) czy popełnienia samobójstwa (karencja przez 24 miesiące).

ARTYKUŁ SPONSOROWANY