Od stycznia tego roku w białogardzkiej komendzie policji pojawili się nowi komendanci. Złożyliśmy im wizytę by przedstawić państwu ich osoby. Dla tych, którzy nie mają problemów z prawem to zdecydowanie dwaj bardzo mili panowie.


Komisarz Robert Brzozowski obecnie pełni funkcję Komendanta Policji w Białogardzie. Swoją historie z mundurem rozpoczął w 2000 r. Już w latach 2002 - 2005 pełnił swoją służbę początkowo w Tychowie i później w Białogardzie jako pomocnik dyżurnego. W roku 2006 został kierownikiem referatu prewencji w Połczynie Zdroju, natomiast trzy lata później w 2009 r. objął funkcje zastępcy Komendanta Policji tej samej jednostki. Przeniesiony na własną prośbę w roku 2016 ponownie do Białogardu został naczelnikiem wydziału prewencji i ruchu drogowego. W latach 2017 - 2018 kolejne awanse. Stanowisko Komendanta policji w Połczynie Zdroju a następnie pierwszego zastępcy Komendanta Policji w Świdwinie. Obecnie jest mieszkańcem Świdwina i dojeżdża do Białogardu. Ma jedną córkę w wieku 23 lat.


Zastępca Komendanta Policji w Białogardzie podinspektor Adam Załuski wstąpił w szeregi mundurowych w 1996 r. Pierwsze doświadczenia zdobywał podczas służby w Kołobrzegu i Koszalinie jako funkcjonariusz ruchu drogowego. Po ukończeniu szkoły oficerskiej w grudniu 2005 r. został naczelnikiem wydziału prewencji KP1 w Koszalinie. Od 2011 roku był zastępcą Komendanta Policji w Koszalinie aż do lipca roku 2016 gdy objął stanowisko pierwszego zastępcy Komendanta Policji w Sławnie. W Białogardzie rozpoczął swoją służbę 21 stycznia 2019 roku. Ma żonę i dwójkę dzieci.