Podczas zakończenia roku szkolnego w SP nr 3 w Białogardzie oficjalnie przekazano nowy wózek rehabilitacyjny dla Brajana. Akcja zbierania plastikowych nakrętek dla Brajana oraz Wiktora nadal trwa. Wiktor obecnie przebywa na turnusie rehabilitacyjnym w ośrodku 12 Dębów. W części udało się to sfinansować ze środków zgromadzonych podczas kiermaszy. Na uroczystym apelu wiele nagród otrzymali również uczniowie, którzy reprezentowali szkołę oraz Ci z najlepszymi wynikami w nauce. W uroczystości brał udział burmistrz Białogardu Krzysztof Bagiński.