Nowa lokalizacja, nowy obiekt. Jest projekt. Policję w Białogardzie czekają duże zmiany. Białogardzka Policja wpisując się w ogólnopolski trend zmienia swoje oblicze. W województwie zachodniopomorskim wiele jednostek zyskało już nowe lub gruntownie wyremontowane siedziby. W Białogardzie w błyskawicznym tempie zapadają decyzje o powstaniu nowoczesnego budynku komendy powiatowej. Ostatnie lata to gruntowna zmiana wizerunku polskiej Policji. Nowoczesny sprzęt, technologie i coraz wyższa skuteczność pracy. Nie bez znaczenia dla wizerunku są również siedziby jednostek, które muszą sprostać zadaniom, jakie w obecnych czasach realizują funkcjonariusze. Z jednej strony niebagatelną rolę odgrywa ich estetyka, z drugiej zaś nowoczesna firma potrzebuje pomieszczeń od początku przygotowanych do przyjęcia interesantów, którzy oczekują sprawnej i szybkiej obsługi. Na realizację czekają kolejne projekty, a na deski kreślarskie architektów trafił nowy plan Komendy Powiatowej Policji w Białogardzie. Budynek powstanie od podstaw na gruncie przekazanym przez samorząd. W 2013 roku, dzięki decyzji radnych miasta Białogard przekazana została dla Starosty Białogardzkiego działka gruntowa przeznaczona pod budowę nowej komendy, który z kolei przekazał ją dla Policji. Fakt ten, jak również podjęte rozmowy, pozwoliły przekonać stronę służbową KWP i KGP do tej inwestycji. Efektem tego było ujęcie w planach budżetowych na lata 2014-2016 budowy komendy (na działce zlokalizowanej przy ul. Kołobrzeskiej o powierzchni 1 hektara). Nieocenionymi sojusznikami w tych staraniach byli Starosta Białogardzki oraz Burmistrz Białogardu. W ubiegłym roku, dzięki przychylności Starosty Białogardzkiego oraz radnym powiatowym, pozyskano środki w kwocie 50 tys. zł. na współfinansowanie projektu budowlanego nowej komendy wartego 250 tys. zł. Prawdopodobnie za dwa lata obiekt zostanie oddany do użytku, a białogardzcy policjanci przeniosą się do niego ze starych siedzib mieszczących się przy ul. Dąbrowszczaków i Staromiejskiej. Należy dodać, że już pierwsze roboty ziemne mają się rozpocząć w 2014 r., a już dziś bryła nowego budynku widoczna jest na projekcie budowlanym. Wartość białogardzkiej inwestycji to ok. 16 mln zł. Środki na jej realizację pochodzą z celowej puli Policji, przeznaczonej na inwestycje. Źródło: www.bialogard.info