Przeciwdziałanie praniu pieniędzy (e-learning)

[ Sprzedam ] Inne

Cena 199,00 zł
Wygasa tydzień ( sob 22 grud 2018 23:14:08 )
Kontakt Wyślij wiadomość
792794008
biuro@kurswiedzy.pl
Miejscowość Białogard
Wszystkie ogłoszenia użytkownika


163 0

Szkolenie dostosowane do wymogów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z 1 marca 2018 

Koszt szkolenia: 199 zł brutto/os.
Typ szkolenia: E-learning

Zapisy: kurswiedzy.pl/produkt/aml/

Opis: Uczestnicy szkolenia zapoznani zostaną z najważniejszymi zagadnieniami z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy, regulacjami prawnymi, etapami prania pieniędzy, sposobami przeciwdziałania temu procederowi oraz obowiązkami spoczywającymi na instytucjach obowiązanych.

Szkolenie składa się z:

prezentacji praktycznych w j.polskim lub z lektorem,
plików merytorycznych w formie (pdf lub doc.),
grafik/zdjęć/tabel/wykresów,
przykładów praktycznych,
porad/wskazówek/interpretacji,
aktualnych aktów prawnych z załącznikami,
przykładowych wzorów dokumentów,
plansz edukacyjnych,
ćwiczeń warsztatowych,
testów praktycznych.

Czas trwania: 12 h zegarowych
Czas dostępu do szkolenia: 14 dni

Po prawidłowym ukończeniu szkolenia Uczestnik otrzymuje papierowe Świadectwo ukończenia szkolenia z hologramem wg wzoru MEN wymagane przez NBP – zgodnie z wymogami art. 13 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo Dewizowe Dz. U. Nr 141, poz. 1178, z późniejszymi zmianami. Na dokumencie nie ma adnotacji, że kurs odbył się on-line.

Program szkolenia:
Wprowadzenie do problematyki przeciwdziałania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu,
Terroryzm i metody jego finansowania,
Polskie regulacje prawne w zakresie ”przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu” na tle rozwiązań unijnych i międzynarodowych,
Symptomy i etapy prania pieniędzy:
Raje podatkowe,
Karuzele podatkowe,
Listy sankcyjne,
Nietypowe działania Klientów,
Wprowadzenie do cyberbezpieczeństwa,
Rola i zadania instytucji obowiązanych,
Analiza i ocena ryzyka w instytucji obowiązanej,
Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych,
Krajowa ocena ryzyka,
Wybrane metody weryfikacji kontrahenta,
Wybrane dokumenty tożsamości i metody ich weryfikacji,
Zadania nałożone na Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Współpraca z GIIF,
Rola i zadania Komitetu Bezpieczeństwa Finansowego,
Przekazywanie informacji oraz wstrzymanie transakcji i blokada rachunku,
Kontrola instytucji obowiązanych,
Kary pieniężne i sankcje administracyjne,
Biblioteka AML,
Testy i ćwiczenia sprawdzające.

Grupa docelowa:
Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do przyszłych i obecnych pracowników instytucji obowiązanych np.
banków,
kantorów,
komisów
lombardów,
biur usług płatniczych,
biur rachunkowych,
fundacji,
stowarzyszeń,
notariuszy.

Warunki zaliczenia:
zapoznanie się z pełną zawartością szkolenia zgodnie z
aktywnością w ofercie,
zaliczenie multimedialnych ćwiczeń i quizów sprawdzających(min. 80%)

Korzyści:
szkolenie obowiązkowe dla właścicieli i pracowników instytucji obowiązanej,
możliwość przystąpienia do szkolenia w każdym momencie,
szkolenie można wykonać nawet w 2 dni,
nie trzeba nigdzie dojeżdżać, całość szkolenia odbywa się na platformie szkoleniowej,
możliwość nauki na komputerze, laptopie lub smartfonie,
możliwość dostosowania tempa nauki do swoich potrzeb,


pokaż trasę z:
do , Białogard