Regionalne Wodociągi i Kanalizacja przekazują ważny komunikat:

Szanowni Państwo! W związku z panującymi upałami zwiększyło się zapotrzebowanie na wodę dostarczoną za pośrednictwem sieci wodociągowej. Prosimy o oszczędne korzystanie z wody z uwagi na możliwość wystąpienia miejscowego obniżenia ciśnienia wody lub jej braku. Zalecamy wstrzymanie podlewania ogrodów i upraw oraz napełniania basenów w godzinach największego rozbioru wody. Mając powyższe na uwadze, prosimy o racjonalne korzystanie z dostarczonej wody, aby była dostępna dla wszystkich Mieszkańców. Podaj dalej❗