Cmentarz żołnierzy Armii Czerwonej poddany został pracom remontowym. W Białogardzie są trzy miejskie cmentarze. Jest też czwarty – cmentarz żołnierzy Armii Radzieckiej. Utrzymaniem wszystkich na zlecenie Miasta Białogard zajmuje się Białogardzki Zarząd Nieruchomości. Obecnie na tym ostatnim rozpoczęły się prace remontowe, polegające na renowacji tablic imiennych oraz pomnika. Na to zadanie pozyskaliśmy środki z Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie. Pieniądze na bieżące utrzymanie cmentarza żołnierzy Armii Radzieckiej pozyskujemy również corocznie z budżetu wojewody zachodniopomorskiego. – mówi burmistrz Białogardu Krzysztof Bagiński. Prace remontowe potrwają do połowy sierpnia. Łączna kwota środków otrzymanych w tym roku środków na utrzymanie i renowację cmentarza na ul.Kołobrzeskiej przez Miasto to 22 tysiące złotych. Źródło: www.bialogard.info