Polska, samorząd, demokracja i społeczeństwo obywatelskie będą tak silne, jak silne są  pojedyncze osoby – społecznicy – działający na rzecz wspólnoty. To właśnie osoby aktywne potrafią łączyć społeczności i  inicjować zmiany na rzecz lepszego życia. Na co dzień, to oni podają pomocną dłoń słabszym. Teraz, to samorząd województwa wyciąga rękę do społeczników. Szczegóły programu „Społecznik” przedstawił w Świdwinie Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Anna Mieczkowska.

- Wsparcie w ramach Społecznika zostanie rozdzielone wśród mieszkańców całego regionu, więc tak naprawdę te największe miasta nie zdominują kolejki po wsparcie. Każdy ma swoją szansę, a zapotrzebowanie jest olbrzymie. Liczę na Państwa pomysłowość. Wiele z inicjatyw, o których usłyszałam wręcz chwyta za serce, wzrusza. - powiedział Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Anna Mieczkowska.

Dzięki Programowi Społecznik nawet 500 inicjatyw może uzyskać wsparcie w budowie kapitału społecznego na Pomorzu Zachodnim. Województwo Zachodniopomorskie jest pionierem takich działań w Polsce. Program jest odpowiedzią na dotychczasową współpraca z NGO, która pokazała, że należy wspierać również tych, którzy nie maja stowarzyszenia a posiadają fantastyczne pomysły.

- Jeszcze nigdy środki na wsparcie dobrych pomysłów nie były tak blisko mieszkańców Pomorza Zachodniego. – dodawała Mieczkowska.


Wicemarszałek Anna Mieczkowska


Mikrogranty będą dostępne dla każdego na Pomorzu Zachodnim i mogą być przeznaczone m.in. na działania kulturalne, charytatywne, akcje sąsiedzkie, przygotowanie małej infrastruktury. W praktyce wystarczy wypełnić łatwy i przejrzysty wniosek, który oceni Komisja składająca się z przedstawicieli Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego, Radni Sejmiku Województwa, przedstawiciele środowisk, samorządów, ekspertów i operatora - czyli Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Program ma charakter pilotażowy i będzie realizowany od 1 maja do 31 grudnia 2017 r.

Do skorzystania z Programu Społecznik zachęca również Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz - Realizujemy wiele spektakularnych inwestycji, a widzimy, że zdolność ludzi do współpracy i kooperacji na rzecz rozwiązywania problemów wciąż może być barierą. Wiele programów wspierających aktywność społeczną jest mocno sformalizowana. Społecznik to małe pieniądze dla jak największej grupy ludzi, jak największej ilości środowisk. – wyjaśnia marszałek Geblewicz.


Marszałek Olgierd Geblewicz


Animatorem programu Społecznik w powiecie Białogardzkim jest
Jakub Kowalik, z którym można się skontaktować pod nr. tel. 882 651 375 , a także pisząc na adres j.kowalik@karrsa.pl . Osoby zainteresowane „Społecznikiem” mogą się także kontaktować z operatorem Programu - KARR (94 341 63 30, spolecznik2017@karrsa.pl ). Szczegóły na stronie www.karrsa.eu .