Historyczny moment nadania imienia i przekazania sztandaru Szkole Podstawowej imienia Juliana Tuwima w Stanominie.

 W uroczystości uczestniczyli licznie przybyli zaproszeni goście: Senator RP pani Grażyna Anna Sztark, Wójt Gminy Białogard pan Jacek Smoliński, Sekretarz Gminy Białogard pani Alicja Kubiś, Przewodnicząca Rady Gminy Białogard pani Aneta Drąg, Przewodniczący Rady Miasta Białogard pan Tomasz Strząbała, Radny Rady Powiatu pan Piotr Kozicki, Dyrektorzy szkół w Kościenicy, Rogowie oraz Pomianowie wraz z pocztami sztandarowymi, Radni Gminy Białogard, Rodzice oraz współfundatorzy sztandaru. Wyrazem szacunku i uznania dla sponsorów sztandaru są pamiątkowe gwoździe umieszczone na jego drzewcu. Do grona darczyńców należą: • Senator RP Grażyna Anna Sztark • Radni Gminy Białogard obecnej kadencji • Państwo Bożena i Marcin Sorysowie • Państwo Małgorzata i Paweł Mazik • Państwo Anna i Grzegorz Jakowiczowie • Państwo Karolina i Bernard Dudkiewicz • Państwo Anna i Piotr Koziccy • Panowie Marcin i Krzysztof Muszyńscy • Rodzice Szkoły Podstawowej w Stanominie • Pracownicy Szkoły Podstawowej w Stanominie • Uczniowie klasy II wraz z Rodzicami • Uczniowie klasy VIII wraz z Rodzicami.

Na zakończenie uroczystości Dyrektor szkoły serdecznie podziękował gościom za przybycie, rodzicom i sponsorom wspierającym działania placówki, pracownikom za zaangażowanie i pozytywne kreowanie wizerunku szkoły. Szczególne podziękowanie skierował w stronę młodzieży, której zaangażowanie w proces wyboru imienia i przygotowanie uroczystości świadczy o dojrzałości i pozwala spokojnie spoglądać w przyszłość.