Ubezpieczenie mienia nie jest polisą obowiązkową. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy dom lub mieszkanie kupowane jest za pośrednictwem kredytu hipotecznego i bank wymaga takiej ochrony. W innych sytuacjach nie ma takiej konieczności. Niemniej, warto się zastanowić nad wykupieniem ubezpieczenia dla swojego mienia. Dlaczego i co warto wiedzieć o takiej polisie?

Czemu służy ubezpieczenie mienia?

To przede wszystkim zabezpieczenie majątku osoby ubezpieczonej. Taka polisa gwarantuje wypłatę odszkodowania, gdy dojdzie do zniszczenia w sposób objęty ochroną i rzeczy lub nieruchomości objętej ochroną.

Te dwa elementy są niezwykle istotne. Jeżeli bowiem nie będzie wykupione ubezpieczenie np. od kradzieży, a do kradzieży właśnie dojdzie, to firma ubezpieczeniowa nie wypłaci odszkodowania.

Inna sytuacja, jeżeli dojdzie do zniszczenia wyposażenia mieszkania, a to wyposażenie nie będzie objęte ochroną, to również towarzystwo ubezpieczeniowe nie ma obowiązku przelania pieniędzy.

Z tych dwóch powodów niezwykle istotne jest, by polisa była wybrana świadomie i w sposób bardzo dokładnie przemyślany. W przeciwnym razie nie spełni swojej funkcji, a jej wykupienie będzie wyłącznie stratą pieniędzy.

Na co więc warto zwrócić uwagę?

Suma ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia to nic innego jak kwota, która zostanie wypłacona ubezpieczonemu w razie zdarzenia. Decydując się na ubezpieczenie mienia, należy wybrać kilka sum ubezpieczenia.

Pierwsza dotyczy murów i stałych elementów mieszkania, a kolejne poszczególnych elementów wyposażenia.

Przy wybieraniu tej kwoty należy sugerować się przede wszystkim realną wartością tego, co jest ubezpieczane. Jeżeli dom jest wart 400 000 złotych, to na taką właśnie kwotę należy wykupić polisę (ubezpieczenie murów i stałych elementów). W razie całkowitego zniszczenia domu, na przykład na skutek pożaru, poszkodowany otrzyma wówczas całą kwotę. Będzie mógł odbudować swój dom w tym samym standardzie.

Jeżeli chodzi o ubezpieczenie wyposażenia domowego, to bardzo często jest ono podzielone na mniejsze podkategorie. Chodzi tu o ubezpieczenie sprzętu, biżuterii, pieniędzy przechowywanych w domu. Każda kategoria powinna być osobno ubezpieczona na taką kwotę, która wystarczy do odkupienia lub naprawienia rzeczy w tym samym standardzie.

Jeżeli w domu jest drogi sprzęt RTV, którego sumaryczna wartość wynosi 20 000 złotych, to na taką kwotę należy wykupić polisę.

Więcej o sumach ubezpieczenia można znaleźć przeglądając stronę https://www.ubezpieczeniemieszkania.pl/

Zakres ochrony ubezpieczeniowej

Drugą, istotną kwestią jest zakres ochrony ubezpieczeniowej i to również warto dokładnie przemyśleć.

Po pierwsze, ubezpieczenie mienia zaczyna się od umowy głównej. To ona dotyczy właśnie wspomnianych wcześniej murów i stałych elementów. W ramach tej ochrony świadczone jest wsparcie w zakresie szkód powstałych na skutek pożaru i zalania, niekiedy firma dodatkowo dołącza tu również ubezpieczenie na wypadek przepięcia.

Warto dodać do umowy głównej ubezpieczenie na wypadek kradzieży czy dodatkowych zdarzeń wynikających z działania sił przyrody (ulewne deszcze, silne wiatry i wichury). Dzięki temu nieruchomość będzie znacznie lepiej zabezpieczona.

Druga kwestia to wspomniane wcześniej ruchomości domowe. To ubezpieczenie, które ustalane jest przez samego ubezpieczonego. Zakres tej ochrony to wyposażenie, sprzęty, meble, dzieła sztuki, biżuteria i gotówka. To ubezpieczony decyduje, jaką część swojego majątku chce ochronić.

Tu również podstawowe zabezpieczenie dotyczy pożaru i zalania i warto je rozszerzyć o kradzież i pozostałe szkody wynikające z działania sił przyrody. Więcej na temat zakresu zdarzeń i zakresu przedmiotów, które można objąć ochroną, można znaleźć na blogu https://www.ubezpieczeniemieszkania.pl/blog/ubezpieczenie-mienia-co-warto-wiedziec.

Przed podjęciem ostatecznej decyzji warto zasięgnąć możliwie dużo informacji. To pomoże w dokonaniu właściwego wyboru.

Artykuł sponsorowany