Urząd Stanu Cywilnego w Białogardzie

(brak opinii)
Urzędy Wyślij wiadomość Poleć znajomym

  Adres

Plac Wolności 5
78-200 Białogard
woj. Zachodniopomorskie

  Kontakt

Tel 094-312-20-85
Mail: Pokaż

Opis

Urząd Stanu Cywilnego

Do zakresu działania Urzędu Stanu Cywilnego należy: prowadzenie spraw wynikających z przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, w szczególności przyjmowanie oświadczeń o: wstąpieniu w związek małżeński, braku okoliczności wyłączających zawarcie związku małżeńskiego, wyborze nazwiska, jakie będą nosić małżonkowie i dzieci zrodzone z małżeństwa, wstąpieniu w związek małżeński w wypadku niebezpieczeństwa grożącego bezpośrednio życiu jednej ze stron, powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa, uznaniu dziecka, uznaniu przez ojca dziecka poczętego lecz nie narodzonego, nadaniu dziecku nazwiska męża matki; wydawanie zezwoleń na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu do złożenia oświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie związku małżeńskiego; wydawanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa; wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą; wydawanie zaświadczeń o stanie cywilnym; przyjmowanie zgłoszeń urodzeń i zgonów
Do obowiązków kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w szczególności należy: prowadzenie ksiąg stanu cywilnego, sporządzanie aktów urodzenia, sporządzanie aktów małżeństwa, sporządzanie aktów zgonu, uzupełnianie treści aktów stanu cywilnego przez wpisywanie wzmianek, których podstawą są prawomocne orzeczenia sądowe, ostateczne decyzje, odpisy z akt stanu cywilnego oraz inne dokumenty mające wpływ na treść lub ważność aktu, wpisywanie pod treścią aktu stanu cywilnego przypisków zawierających informację o innych aktach stanu cywilnego dotyczących tej samej osoby, prostowanie, ustalanie treści, odtwarzanie i uzupełnianie aktów stanu cywilnego, sporządzanie i wydawanie odpisów zupełnych i skróconych aktów stanu cywilnego, wydawanie zaświadczeń o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku oraz o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego; wydawanie decyzji wynikających z przepisów o aktach stanu cywilnego oraz Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego; prowadzenie archiwum ksiąg stanu cywilnego; organizowanie uroczystości z okazji przyznania Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.
Jak zawrzeć małżeństwo

Wymagane dokumenty:

 

  • dokumenty stwierdzające tożsamość osób zamierzających zawrzeć związek małżeński,
  • odpisy skrócone aktów urodzenia nupturientów,

oraz odpowiednio:

  • odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie - dla osoby rozwiedzionej,
  • odpis skrócony aktu zgonu małżonka - dla wdowy, wdowca,

Opłaty:

  • przyjęcie zapewnienia o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa, sporządzenia aktu małżeństwa, wniosek o wydanie trzech pierwszych odpisów aktu małżeństwa oraz wydanie zaświadczenia jeżeli ślub zawarty zostanie w formie wyznaniowej - 84,00 zł

 

Miejsce złożenia dokumentów:

  • Urząd Stanu Cywilnego właściwy dla miejsca zawarcia małżeństwa - ślub cywilny,
  • Urząd Stanu Cywilnego właściwy dla miejsca stałego zameldowania jednego z nupturientów - ślub konkordatowy,
  • dla terenu miasta i gminy Białogard: Urząd Stanu Cywilnego w Białogardzie ul. Plac Wolności 5, 

Terminy:

  • zawarcie małżeństwa w formie cywilnej może odbyć się po upływie 1 miesiąca od dnia złożenia zapewnienia; dokumenty złożone w Urzędzie Stanu Cywilnego zachowują ważność przez 6 miesięcy od dnia podpisania zapewnienia,
  • zaświadczenie do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej zachowuje ważność przez 3 miesięce od daty jego wydania.
994

Opinie

Brak opinii

Dodaj opinię

Aby dodać opinię musisz być zalogowany.