Szkolenia ruszają już 20 września 2010! "Uwierz w siebie i nie daj się wykluczyć!..." to projekt, którego celem jest aktywizacja społeczna i zawodowa kobiet chorych onkologicznie poprzez kompleksowe wsparcie doradcze, szkoleniowe i informacyjne. Wszystkie zainteresowane Panie, spełniające kryteria projektowe serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnej edycji. NIE CZEKAJ!!! ZGŁOŚ SIĘ!!! Tel. 0-94 341 29 46, 0-94 340 35 23 Zapraszamy do udziału w projekcie kobiety: nieaktywne zawodowo, w wieku 45-64 r.ż, z problemami onkologicznymi, z terenu powiatów: koszalińskiego, kołobrzeskiego i białogardzkiego oraz M. Koszalin, M. Kołobrzeg i M. Białogard. Zapewniamy: doradztwo psychospołeczne i zawodowe, szkolenia specjalistyczne i zawodowe, warsztaty oraz grupy wsparcia spotkania z doradcą zawodowym oraz specjalistą ds. rozwoju osobistego. Zajęcia prowadzone są u Partnera projektu, w siedzibie Stowarzyszenia Koszalińskiego Klubu 'Amazonka', przy ul. Morskiej 9 w Koszalinie; tel. kontaktowy: 094 341 29 46. PLANOWANE DZIAŁANIA PROJEKTOWE: - Trening umiejętności psychospołecznych - Trening z wykorzystaniem metod NLP mający na celu m.in. rozwijanie kompetencji interpersonalnych uczestniczek projektu, podniesienie poziomu umiejętności pracy w grupie, umiejętne wykorzystanie krytyki i pochwały w procesie poszukiwania pracy itp. - Grupa wsparcia - Indywidualne spotkania ze specjalistą rozwoju osobistego - wsparcie psychospołeczne zapewniające wymierne rezultaty w postaci pozytywnego nastawienia do życia, pracy oraz motywacji do działania. - Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy - dotyczyć będą m.in. analizy własnych potrzeb i oczekiwań, pozyskiwania informacji o pracodawcy, przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej i in. - Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym - wsparcie doradcze mające na celu opracowanie indywidualnych ścieżek rozwoju zawodowego wszystkich uczestniczek projektu.. - Szkolenie ?ABC własnej działalności-- swoja tematyką dotyczyło będzie m.in. przygotowania do prowadzenia własnej działalności gospodarczej przy wykorzystaniu merytorycznej wiedzy z zakresu marketingu, analizy otoczenia, zewnętrznych źródeł finansowania działalności itp. ? Szkolenie "ABC obsługi komputera" - tematyka podstawy budowy, użytkowania komputera i urządzeń peryferyjnych, komunikacja z komputerem, oprogramowanie biurowe, Internet i in. <- Szkolenie"Prawa osoby niepełnosprawnej na rynku pracy" - szkolenie zapoznające uczestników z prawami i obowiązkami związanymi z poruszaniem się osób niepełnosprawnych na rynku pracy. - Szkolenia zawodowe - dadzą możliwość nabycia nowych kwalifikacji pomocnych w znalezieniu zatrudnienia. - Szkolenie dla ochotniczek - sposoby zachowania się w rozmowach z osobą chorą onkologicznie, umiejętność przekazywania niezbędnych informacji dotyczących choroby, leczenia i rehabilitacji i itp. Więcej informacji dostępnych jest na stronie: www.kcwis.org.pl w zakładce 'Uwierz w siebie'.