Energia geotermalna występuje niemal na całym świecie. Wśród jej zalet wymienia się m.in. wysoką odnawialność, nieszkodliwość dla środowiska, stabilność jakościową, niezależność od czynników zewnętrznych, dostępność – ich zasoby znajdują się niezależnie od szerokości geograficznej. Wody geotermalne są wykorzystywane do celów leczniczych, rekreacyjnych (baseny geotermalne), pitnych, ale i ciepłowniczych. Obecnie jest to coraz popularniejsze alternatywne źródło energii (OZE).

Czym są wody geotermalne i energia geotermalna?

Energia geotermalna to energia wnętrza Ziemi skumulowana w skałach i wodach podziemnych. Na wyjściu z odwiertu wody uzyskują – jak powszechnie przyjęto – temperaturę 20 st. C lub wyższą. Temperatura wody podnosi się od ciepła rozgrzanych skał i – wracając na górę – dostarcza ciepło. To prosty sposób na pozyskanie darmowej energii z rozgrzanego do ponad 6,6 tys. st. C jądra ziemi.

Energia geotermalna to jedno z odnawialnych źródeł energii (OZE). Jest ciepłem gromadzącym się w skałach i wodach znajdujących się w ich szczelinach. Gorącą wodę wydobywa się z warstwy wodonośnej przez tzw. odwierty eksploatacyjne.

W Pyrzycach wydobywa się wodę o temperaturze 64 C, odwiertem geotermalnym GT-1 bis, wybudowanym w 2017 r. Wcześniej funkcjonowały dwa dublety odwiertów: wydobywcze i zatłaczające. Obecnie wszystkie cztery wykorzystywane są do zatłoczenia wody po całym procesie odzyskania temperatury – wyjaśnia Anetta Głuchowska-Masłyk z pyrzyckiej Geotermii.

Wody geotermalne w Polsce

W Polsce występują bogate zasoby energii geotermalnej – aż 80 proc. terytorium naszego kraju leży w zasięgu wód geotermalnych oraz ich złóż. Z odnawialnych źródeł energii uznaje się, że najwyższy potencjał ma właśnie energia geotermalna – szacuje się, że stanowi ona ok. 30 proc. krajowego zapotrzebowania na ciepło.


Dostępne w naszym kraju wody geotermalne występują zwykle na głębokości od 700 m do 3 tys. m, a ich temperatura wynosi od 20 do 100 st. C. Bogate złoża geotermalne występują na licznych terenach. Obecnie w Polsce działa kilkanaście ciepłowni geotermalnych – m.in. jedne z pierwszych w kraju – Geotermia Podhalańska, Geotermia Mazowiecka we Mszczonowie, Geotermia Pyrzyce itd. – Geotermia Mazowiecka wybudowała jedną z pierwszych instalacji geotermalnych w kraju. W istniejącym od połowy lat 70. odwiercie we Mszczonowie, podczas poszukiwań złóż ropy i gazu, natrafiono na znaczne pokłady ciepłej i gorącej wody. W 2017 r. minęło 40 lat od odwiercenia otworu Mszczonów IG-1 i 20 lat od jego rekonstrukcji – przez te lata Geotermia Mazowiecka znacznie się rozwinęła. Dziś można śmiało stwierdzić, że zastosowane tu rozwiązania techniczne są unikalne nie tylko w skali kraju, ale i świata. Od 2008 roku we Mszczonowie jest zespół basenów termalnych – to kolejny sposób wykorzystania wody termalnej w Geotermii Mazowieckiej. W planach mamy rozbudowę i dalszą modernizację zakładu geotermalnego w Mszczonowie, a także budowę nowego zakładu geotermalnego w Sochaczewie – informację uzyskaliśmy w Geotermii Mazowieckiej.

Geotermia Pyrzyce: źródło OZE odnawialne w 100 proc.


Woda geotermalna to bezpieczny system energii cieplnej. Jak jest pozyskiwana w Geotermii Pyrzyce? Produkcję ciepła oparto u nas na wykorzystaniu gorących wód pozyskiwanych z głębokości 1640 metrów, o temperaturze 64°C. Instalacja technologiczna naszej ciepłowni obejmuje wiele rozwiązań prototypowych. Wydobycie wody przeprowadzane jest otworem geotermalnym GT1-bis, a z powrotem zatłoczone odwiertami GT-1, 2, 3, 4. Zwrócona naturze woda geotermalna ma szanse w ciągu 30 lat odzyskać temperaturę w głębi ziemi, a jej zasoby mogą służyć kolejnym pokoleniom. Dysponujemy około 80 węzłami cieplnymi, dzięki czemu możemy ogrzewać budynki wielorodzinne, a także zapewniać ciepłą wodę użytkową szkołom, urzędom, zakładom usługowym i gospodarstwom domowym. Około 70 proc. dostarczanego ciepła w Pyrzycach pochodzi od nas. Nasze zasoby są doskonałym źródłem OZE, odnawialnym w 100 proc. – dzięki nowoczesnemu odwiertowi zbudowanemu w 2017 roku – gdyż zachowujemy równowagę złoża, nie naruszamy struktury hydrologicznej i poprawiamy efektywność ekologiczną – wyjaśnia nam Anetta Głuchowska-Masłyk, Geotermia Pyrzyce.

Bezpłatne warsztaty

Warto wziąć udział w warsztatach, na których można poznać różne instalacje OZE w województwie zachodniopomorskim oraz uzyskać informacje na temat możliwości pozyskania dofinansowania. Są one bezpłatne i organizowane w woj. zachodniopomorskim, m.in. w Szczecinie, Tarnowie, Pyrzycach.

Więcej szczegółów: www.pine.org.pl/klimapolka-zachodniopomorska


artykuł sponsorowany