W dniach od 14 do 23 lutego 2018r. w godzinach od 700 do 1500 można uzyskać informacje i pomoc w zakresie:

  • JPK-VAT (pokój 17), tel. (94)3110416

  • Wysyłki JPK-VAT (pokój 17) tel. (94)3110416

  • Potwierdzania Profilu Zaufanego (pokój 7) tel. (94)3110437

W dniach 17 i 24 lutego 2018 (soboty) w godzinach od 900 do 1300 można uzyskać w Urzędzie Skarbowym w Białogardzie na Sali obsługi podatnika pomoc w zakresie obowiązku składania Jednolitych Plików Kontrolnych JPK_VAT oraz zakładania Profilu Zaufanego (eGO).