ZEC Białogard Grupa Kogeneracja Zachod S.A., we współpracy z Airly uruchomiła czujniki jakości powietrza w Białogardzie. To kolejny krok w zakresie proekologicznych działań przedsiębiorstwa.

Nowoczesne czujniki Airly w czasie rzeczywistym mierzą stężenie pyłów zawieszonych PM1, PM2.5, PM10 i najważniejsze parametry pogodowe oraz przedstawiają informację na temat stanu powietrza. Wystarczy ściągnąć aplikację lub wejść na stronę airly.eu, aby w prosty i intuicyjny sposób sprawdzić aktualne dane. Na całym świecie funkcjonuje już 2500 urządzeń Airly.

Poprawie jakości powietrza w Białogardzie sprzyjać też będą kolejne przyłączenia do modernizowanej i rozbudowywanej przez ZEC Białogard sieci cieplnej i elektroenergetycznej. Energia wytwarzana w wysokosprawnej elektrowni kogeneracyjnej powinna stać się jednym z elementów miasta przyszłości - inteligentnego, przyjaznego środowisku i wolnego od smogu. Kogeneracja umożliwia mniejsze i bardziej efektywne zużycie paliwa niż tradycyjne formy wytwarzania prądu. Przy tych pierwszych duży odsetek energii uzyskanej z paliwa tracony jest właśnie poprzez emisję ciepła, które nie może już zostać ponownie wykorzystane.Jednoczesne wytwarzanie prądu i ciepła w kogeneracji jest możliwe dzięki wykorzystaniu wysokiej temperatury, do jakiej nagrzewa się woda chłodząca silnik w generatorze wytwarzającym prąd. Ciepło czerpane jest również z oleju smarującego tłoki oraz ze spalin przefiltrowanych przez zespół wymienników. W dalszym procesie jest ono przekazywane do wody sieciowej, a ta płynie prosto do miejskiej sieci ciepłowniczej, skąd dostarczana jest do odbiorców.

Ponieważ ciepło w kogeneracji stanowi „produkt uboczny” produkcji prądu, do jego wytworzenia nie trzeba zużywać dodatkowego paliwa. Dzięki temu nie marnuje się żadna jednostka energii, a efektywność takiego połączonego systemu może być nawet o 30 procent wyższa niż w przypadku oddzielnego wytwarzania prądu i ciepła.

Co ważne, w trosce o jakość powietrza i stabilną, nowoczesną energię ZEC Białogard ma partnera we władzach miasta. Miasto udziela dotacji mieszkańcom na likwidację pieców węglowych. Wsparcie na rzecz podłączenia do nowoczesnej i ekologicznej sieci cieplnej obejmuje prace zarówno w budynkach jak i domach. Dotacja wynosi 4000 zł. Wniosek o dotację można złożyć do 30 czerwca 2019 roku. Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Miasta. Rezygnacja z archaicznych pieców węglowych na rzecz podłączenia do nowoczesnej i bezpiecznej sieci ciepłowniczej jest łatwiejsza niż kiedykolwiek.

Artykuł sponsorowany