Trwają prace nad drugimi etapem nowej inwestycji miejskiej na odcinku od skrzyżowania ul. 1 Maja do skrzyżowania z ul. W. Sikorskiego. Na chwilę obecną powstaje nowa kanalizacja deszczowa.

W tej samej chwili kończona jest przebudowa drogi wewnętrznej, na której wykonywana jest podbudowa pod nową nawierzchnię z kostki brukowej.

Biorąc pod uwagę trwające prace możliwe jest pojawienie się utrudnień na tym odcinku, jednak droga pozostaje przejezdna.

Planowo na ul. Grunwaldzkiej wykonana zostanie nowa nawierzchnia jezdni, chodnika i ciągu
pieszo – rowerowego, a także zatoczki postojowe po obu stronach jezdni, nowa infrastruktura techniczna w postaci kanalizacji deszczowej z przepompownią wód deszczowych, kanał technologiczny oraz energooszczędne oświetlenie drogowe z podwójnym wysięgnikiem.

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wyniosło 1 275 095,90 zł, a całkowity koszt inwestycji wynosi 3 113 943,78 zł.

Źródło:
fb: Miasto Białogard