Uwaga Absolwenci!!! Dyrekcja ZSP w Białogardzie oraz Stowarzyszenie Przyjaciół i Absolwentów „Białogardzkiej Zawodówki” przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białogardzie serdecznie zapraszają na obchody 60-lecia „Białogardzkiej Zawodówki”, które odbędą się w dniu 05.10.2007 r. Wszystkich chętnych prosimy o potwierdzenie swojego udziału w: *uroczystościach oficjalnych i spotkaniach absolwentów (istnieje również możliwość zakupienia teczki absolwenta: koszt 40 zł.) *Balu Absolwenta,(koszt 100 zł- od uczestnika) Do dnia 20.09.2007 r.: Telefonicznie pod numerem 94 312 20 35 Lub na stronie internetowej www.zsp-bialogard.com Oraz dokonania stosownych opłat na konto: Bank Pekao S A IO /Białogard 43 124036661111001013434143