Tytułem „Nadzieja Edukacji 2007” uhonorowano Panią Aleksandrę Martę Makowską, nauczycielkę języka polskiego z zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białogardzie. W dniu 10 października 2007 r. w Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się uroczysta gala, podczas której Minister Edukacji Narodowej Pan Ryszard Legutko wręczył główną nagrodę w Konkursie „Nauczyciela Roku”. Decyzją jury, którego pracom przewodniczył Pan prof. Stefan M. Kwiatkowski z Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN, tytuł Nauczyciel Roku 2007 został przyznany Panu Wiesławowi Włodarskiemu, Dyrektorowi Zespołu Szkół nr 73 w Warszawie. W słowie skierowanym do laureatów Minister Edukacji Narodowej podkreślił, że w procesie wychowania człowieka bardzo wiele zależy od nauczyciela. „Między nauczycielem i uczniem tworzy się szczególny związek nieporównywalny z żadnym innym związkiem. Jeśli ten związek ukształtuje się w sposób odpowiedni, wtedy można mówić o wielkim sukcesie zarówno ucznia, jak i nauczyciela. Zawód nauczyciela to nie jest zawód to jest sztuka. Cała trudność polega na tym, że procesu nauczania nie da się usystematyzować, nie da się sprowadzić do prostych reguł” – powiedział Minister Legutko. Jury przyznało również dwa równorzędne wyróżnienia. Otrzymali je Pan Dariusz Kulma, nauczyciel matematyki w Gimnazjum Miejskim nr 2 im. Jana Pawła II w Mińsku Mazowieckim oraz Pani Agnieszka Górecka z Przedszkola Miejskiego nr 81 w Łodzi. Ponadto jury przyznało trzy tytuły honorowe. Tytułem „Nadzieja Edukacji 2007” uhonorowano Panią Aleksandrę Martę Makowską, nauczycielkę języka polskiego z zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białogardzie. Panu Andrzejowi Bobkiewiczowi, nauczycielowi języka polskiego w szkole w Kirowgradzie na Ukrainie przyznano tytuł „Ambasador Polskiej szkoły”, zaś tytułem „Siłaczka XXI wieku” uhonorowano Panią Ewę Zabielną, nauczycielkę kształcenia zintegrowanego ze Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Toporzysku. Organizatorami Konkursu \"Nauczyciel Roku\" są Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz tygodnik \"Głos Nauczycielski\". Źródło: www.men.gov.pl