W ostatnich dniach odnotowano przypadki zachorowań na ptasią grypę wśród dzikiego ptactwa. W związku z tą sprawą, Powiatowy Lekarz Weterynarii wydał rozporządzenie określające, które obszary powiatu zagrożone są wystąpieniem ptasiej grypy.

Granica obszaru zagrożonego w Białogardzie:

wzdłuż ulicy Ogrodowej, ulicy Świdwińskiej aż do rzeki Liśnica, wzdłuż rzeki Liśnica do ulicy Mikołaja Kopernika, dalej ulicą Mikołaja Kopernika i ulicą Stefana Kardynała Wyszyńskiego obejmując wsie Pękanino i Pękaninko, wzdłuż drogi 1170Z aż do drogi w kierunku do wsi Żelimucha, obejmując wieś Żelimucha oraz obszar do granicy powiatu białogardzkiego z powiatem koszalińskim i dalej wzdłuż tej granicy aż do drogi 1150Z w kierunku wsi Ubysławice.

Na tym obszarze wprowadzone zostają nakazy i zakazy określone w Rozporządzeniu NR 1/2021 POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W BIAŁOGARDZIE z dnia 08 marca 2021 r. :

1) zakazuje się gromadzenia drobiu i innych ptaków żyjących w niewoli na targach,
pokazach, wystawach i imprezach kulturalnych;
2) zakazuje się utrzymywania drobiu na wolnym powietrzu,
3) nakazuje się poić i karmić drób w zamkniętym pomieszczeniu, które uniemożliwia
dostęp dzikiego ptactwa;
4) zakazuje się korzystania ze zbiorników wodnych znajdujących się na wolnym
powietrzu w celach związanych z hodowlą drobiu;
5) zakazuje się pojenia drobiu wodą pochodzącą ze zbiorników wód
powierzchniowych, do których może mieć dostęp dzikie ptactwo;
6) zakazuje się wypuszczania drobiu w celu odnowy populacji ptaków łownych;
7) nakazuje się zabezpieczyć paszę przed dostępem dzikich ptaków;
8) nakazuje się stosować w gospodarstwie obuwie i odzież ochronną przeznaczoną do
pracy wyłącznie w gospodarstwie;
9) nakazuje się wyłożyć maty dezynfekcyjne nasączone środkiem dezynfekcyjnym
przed wejściami do budynków, w których utrzymywany jest drób;
10) nakazuje się powiadomić Powiatowego Lekarza Weterynarii w Białogardzie o
każdym przypadku choroby drobiu
11) nakazuje się sporządzić spis wszystkich miejsc utrzymywania drobiu.