We wrześniu poprzedniego roku została podpisana umowa na budowę ścieżki rowerowej z wykonawcą Radosławem Krzymińskim, firma DYNAMIC-BUD.

Wczoraj (24.01.2023) oficjalnie został przekazany teren budowy.

Wartość robót: 2.300.000 zł (dofinansowanie 234.568,74 zł)

Wszystko ma zostać zrealizowanie do 20 lipca 2023 r.

Umowa obejmuje: zaprojektowanie i wykonanie dwukierunkowej drogi rowerowej po dawnym nasypie kolejki wąskotorowej z dostosowaniem istniejących obiektów inżynierskich (wiaduktów, przepustów) od przystanku autobusowego przy ul. Kisielice Duże w Białogardzie do granicy miasta z Gminą Białogard poprzez modyfikację, przebudowę i budowę infrastruktury drogowej i pieszej, oraz pełnienie nadzoru autorskiego. Na trasie przewidziano dwa miejsca odpoczynku dla rowerzystów wyposażone w ławki, stolik, stojaki na rowery, kosze na śmieci, tablice informacyjne oraz lampę solarną.

Ścieżka stanowić będzie  łącznik między zrealizowanym przez Gminę Białogard odcinkiem ścieżki po terenie Gminy oraz projektowanym przez Zachodniopomorski Zarząd Dróg wojewódzkich w Koszalinie odcinkiem ścieżki po nasypie kolejowym w stronę góry zamkowej.

 

Info/zdjęcia: Emilia Bury – Burmistrz Miasta Białogard