W dniu 15 marca 2019 r. przypada Dzień Edukacji Prawnej, którego inicjatorem jest Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”. Jego celem jest promocja wiedzy prawnej, rozbudzenie zainteresowania najmniejszych obywateli tematyką prawa, a przede wszystkim przybliżenie instytucji wymiaru sprawiedliwości.

Z okazji tego dnia w Sądzie Rejonowym w Białogardzie odbyło się spotkanie z uczniami klasy IVc Szkoły Podstawowej nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Białogardzie. Dzieci podczas edukacyjnej prelekcji wygłoszonej przez Sędzię Sądu Rejonowego w Białogardzie Annę Rutecką-Jankowską zapoznały się z tematyką dotyczącą stanowienia prawa, roli prawa w życiu obywateli, organizacji pracy sądu, w szczególności Wydziału Karnego, rodzaju rozpoznawanych spraw.

Ponadto dzieci wzięły udział w symulacji rozprawy sądowej, podczas której mogły zmierzyć się z rolą sędziego, adwokata, prokuratora, poznać także rolę świadka, jego prawa i obwiązki.