• informacje o dochodach zatrudnionych przez ciebie osób fizycznych za 2018 r. wysyłasz do urzędu skarbowego wyłącznie elektronicznie

 • informacje PIT-8C, PIT-11, PIT-R do urzędu skarbowego przekazujesz do 31 stycznia 2019 r.

Jak złożyć, podpisać i przesłać informacje

Do urzędu skarbowego składasz informacje o wypłaconych w 2018 r. wynagrodzeniach wyłącznie elektronicznie na właściwych wzorach formularzy:

 • PIT-8C(9)

 • PIT-11(24)

 • PIT-R(19)

Nie zmienia się termin składania rocznej deklaracji PIT-4R(8), PIT-8AR(7) - składasz ją do 31 stycznia. Natomiast informację IFT-1/IFT-1R(14) - składasz do 28 lutego.

Wskazane wyżej terminy cię nie dotyczą jeżeli kończysz prowadzić działalność. W takim przypadku formularze musisz złożyć do dnia zaprzestania działalności.

Formularze możesz podpisać:

 • podpisem kwalifikowanym – wszystkie formularze

 • danymi autoryzującymi – formularze: PIT-8C, PIT-11, IFT-1/IFT-1R, PIT-4R, PIT-8AR

 Formularze możesz przesłać za pomocą:

1.    Formularza interaktywnego Ministerstwa Finansów

Aby to zrobić:

 • wejdź na stronę portalpodatkowy.mf.gov.pl

 • pobierz odpowiedni formularz z zakładki e-Deklaracje / Formularze

 • wypełnij formularz

 • podpisz go podpisem kwalifikowanym albo danymi autoryzującymi

 • wyślij

2.    Modułu finansowo-księgowego

Przy wykorzystaniu odpowiednich aplikacji (modułów) możesz wysyłać deklaracje drogą elektroniczną, bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych oraz automatycznie podpisać elektronicznie wszystkie przesyłane deklaracje.

Aby to zrobić:

3.    Bramki Ministerstwa Finansów: e-Deklaracje, Uniwersalnej Bramki Dokumentów (UBD)

Aby to zrobić:

 • uruchom odpowiednią aplikację (moduł) zgodnie ze specyfikacją Wejścia - Wyjścia

 • wypełnij formularz

 • podpisz go podpisem kwalifikowanym albo danymi autoryzującymi

 • wyślij dokument do bramki e-Deklaracje (dokumenty pojedyncze) lub do UBD jeśli chcesz jednocześnie przesłać do 20 tys. informacji