Obiekt 3001 w Podborsku zajmuje powierzchnie ponad 150ha, ten ogromny kompleks to była baza wojsk radzieckich, w której stacjonowało około 150 żołnierzy. Do początku lat dziewięćdziesiątych miał on charakter ściśle tajny i szczególnie chroniony ze względu na przechowywane w nim głowice atomowe. Dziś w doskonale zachowanych obiektach swoją działalność prowadzi Muzeum Oręża Polskiego dzięki, któremu możemy zwiedzać bunkry i schrony. Gości oprowadzają przewodnicy i pasjonaci, którzy przybliżają historie samej bazy jak i okresu zimnej wojny na terenie Pomorza Zachodniego i całego kraju. W ciągu ostatnich dni muzem odwiedziły setki osób zainteresowanych tym okresem oraz samym bunkrem nr 17 wewnątrz, którego możemy zobaczyć instalacje, które zapewniały możliwość bezpiecznej służby załodze, a także pomieszczenia magazynowe, halę przeładunkową z nadal sprawnymi urządzeniami, które służą do przemieszania wózków z głowicami oraz eksponaty muzealne znalezione na terenie byłej tajnej jednostki. Muzeum można zwiedzać w każdą niedziele, wejścia z przewodnikiem odbywać się będą zawsze o pełnej godzinie 11, 12 i 13. Istnieje też możliwość zaplanowania wizyty w inne dni dla większych grup, które mogą umówić się indywidualnie pod nr telefonu 517811016 lub 665705407 To kawał historii, który warto zobaczyć!

Foto i Autor Grzegorz Galant Głos Koszaliński