W Białogardzie uczczono pamięć Polaków zesłanych na Sybir. Uroczystości upamiętniające 79. rocznicę pierwszej masowej deportacji naszych rodaków w głąb ZSRR rozpoczęła msza św. w kościele pw. NNMP. Następnie uroczystości przeniosły się pod Krzyż Sybiraków na cmentarzu w Pękaninie.

Wywózka 10 lutego 1940 objęła głównie ludność miejscową. Polacy stanowili w tym kontyngencie 70% wszystkich wywożonych, pozostałe 30% to ludność Białoruska i Ukraińska. Wywożono przede wszystkim osadników wojskowych, średnich i niższych urzędników państwowych, służbę leśną oraz pracowników PKP. Zabierano całe rodziny bez wyjątku.