30 listopada radni miejscy zadecydują jak wysokie będą stawki za wywóz odpadów komunalnych w 2023 roku.

Nowe stawki w przypadku selektywnej zbiórki odpadów mają wynosić nie 32 zł (jak do tej pory), a 38 zł od jednego mieszkańca.
Jeżeli jednak odpady nie będą segregowane cena będzie wynosić 76 zł za mieszkańca.

 

Również mogą wzrosnąć stawki za opróżnianie zbiorników bezodpływowych, lub osadników w instalacjach przeddomowych, a także za odbiór odpadów od właścicieli, którzy nie są zaobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami na rzecz gminy.

Te odpaty mają wzrosnąć z 215 zł/m3 w wypadku odpadów segregowanych do 253 zł/m3. Cena za tego typu odpady, które nie będą segregowane ma wzrosnąć do 506 zł/m3.

 

Jeżeli radni zdecydują o wprowadzeniu wyższych stawek za odbiór odpadów, będzie to kolejna podwyżka opłat w Białogardzie.