We wrześniu 2021 r. Burmistrz miasta Białogard podpisała porozumienie z wicemarszałkiem województwa zachodniopomorskiego Tomaszem Sobierajem, na podstawie którego rozpoczęto prace projektowe w zakresie wspólnej realizacji przez Województwo Zachodniopomorskie i Miasto Białogard zadania polegającego na budowie ronda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 163 na wysokości Wzgórza Zamkowego. 
Dokumentacja projektowa oraz realizacja zadania realizowana jest przez Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie.
Miasto Białogard współfinansuje zadanie poprzez:
- partycypację w kosztach opracowania dokumentacji projektowej
- partycypację w kosztach budowy ronda
- opłacenie całości kosztów budowy łącznika ronda oraz połączeń z istniejącymi ścieżkami rowerowymi.
Po zakończeniu etapu projektowego ruszą prace budowlane!