02.08.2022 Dyżurny Stanowiska Kierowania przyjął zgłoszenie o zadymieniu przy ul. Królowej Jadwigi w Białogardzie, w budynku produkcyjnym zajmującym się przetwarzaniem celulozy.
Strażacy po dojeździe na miejsce zdarzenia zabezpieczyli teren działań. W wyniku rozpoznania ustalili, że źródło pożaru i zadymienia znajduje się w silosie przy taśmociągu podającym zmieloną celulozę.
Strażacy podali 1 prąd wody z szybkiego natarcia na palący się obiekt. Po zlokalizowaniu pożaru opróżniono silos w celu dotarcia do źródła pożaru i dogaszenia zarzewi ognia. Budynek przewietrzono i dodatkowo sprawdzono kamerą termowizyjną.
Straty oszacowano na 5 tys. zł.
Źródło: KP PSP Białogard