W dniu 16.05.2023r. został przekazany wykonawcy teren budowy. Zakres robót przewidzianych do realizacji: - Rozbiórka istniejących nawierzchni wraz z wycinką wskazanych drzew. - Przebudowa nawierzchni jezdni i zatok autobusowych, chodników i zjazdów z sąsiadujących posesji wraz z budową miejsc postojowych. - Przebudowa sieci instalacji oświetlenia drogowego. - Budowa sieci instalacji kanalizacji deszczowej z wylotem do cieku wodnego – Kanał Białogardzki. - Uporządkowanie istniejącej oraz nowe nasadzenia zieleni. Na czas realizacji inwestycji wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu w rejonie przedsięwzięcia, która będzie się wiązać ze zmianą tras autobusów komunikacji miejskiej oraz drogą dojazdu do Szpitala Powiatowego. Całkowity koszt inwestycji: 8 028 776,24 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych: 4 980 000,00 zł. Termin realizacji: 22 miesiące od podpisania umowy tj. do 20 maja 2024 r. Źródło oraz zdjęcia: fb Emilia Bury – Burmistrz Miasta Białogard