Przystań kajakowa w Białogardzie.
W poniedziałek, Miasto Białogard przekazało wykonawcom teren budowy w ramach inwestycji pn. „Budowa stanicy kajakowej przy ul. Szpitalnej w Białogardzie”
Prace zostały rozpoczęte wczorajszego dnia.
W ramach inwestycji powstaną dwie strefy:
Strefa I – rekreacyjno-sportowa – obejmująca:
-przystań dla kajaków z pomostem pływającym zapewniająca swobodne cumowanie jednocześnie dwóch dwuosobowych kajaków;
-suszarkę na min. 10 kajaków wraz z suszarką na kamizelki.
-Strefa II – rekreacyjno-wypoczynkowa – obejmująca:
-centralnie zlokalizowane miejsce na palenisko (ognisko) otoczone ławkami;
-stanowiska biwakowe ze stacjami zasilania;
-zadaszone wiaty ze stołami piknikowymi;
- tablice edukacyjne nt. otoczenia przyrodniczego;
-stacje zasilania dla stanowisk biwakowych oraz stacje ładowania małych urządzeń elektrycznych zlokalizowane przy wiatach ze stołami;
-samoobsługową toaletę publiczną wraz z niezbędnymi przyłączami oraz natryskami;
-wiata na drewno do ogniska.
-Całkowita wartość inwestycji to 1 827 700,00 zł – dofinansowanie ze środków UE: 1 204 155,18 zł.