W zeszłym roku wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego Tomasz Sobieraj poinformował o fazie projektowej. Dziś wpłynęły informacje, że w tym roku rozpocznie się budowa kolejnych odcinków trasy rowerowej Stary Kolejowy Szlak, która powstaje w ramach Siedzi Tras Rowerowych Pomorza Zachodniego. Plan będzie realizowany dzięki dofinansowaniu ze środków unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego oraz Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego. Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie ogłosił postępowanie dotyczące Budowy sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak etap IV (Redlino - Białogard, Bezpraw - Karlino). Inwestycja ma zostać zrealizowana w terminie 260 dni od podpisania umowy z Wykonawcą. Miasto Białogard na postawie porozumienia zawartego z ZZDW będzie partycypować w kosztach budowy ścieżki. Foto FB Miasto Białogard