Firefit Championships to strażacka rywalizacja oparta o zadania wykonywane przez strażaków podczas codziennej służby zarówno podczas miejscowych zagrożeń, pożarów jak i zajęć doskonalenia zawodowego w tym jakże ważnego przygotowania fizycznego. Zawody te odbyły się we Wrocławiu 23 i 24 czerwca tego roku. Wziął w nich udział białogardzki strażak Sylwester Kemprowski i wywalczył tytuł „Najtwardszego Strażaka”.  Białogardzianin w pokonanym polu zostawił m.in. strażaków z Niemiec i Wielkiej Brytanii.
Serdecznie gratulujemy zwycięstwa i życzymy dalszych sukcesów!

Źródło: https://www.facebook.com/sylwek.kemprowski.7