Aby korzystać z energii elektrycznej w cenie 785 zł/MWh jednostki samorządu terytorialnego, mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz podmioty świadczące podstawowe usługi użyteczności publicznej powinny złożyć stosowne oświadczenie do swojego sprzedawcy energii.

Możliwość zastosowania ceny 785 zł/MWh wprowadzona została dzięki ustawie z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych. Jej celem jest ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparcie niektórych odbiorców w 2023 r. Gwarantowana maksymalna cena energii elektrycznej będzie stosowana przez sprzedawców energii do rozliczeń z odbiorcami uprawnionymi, wśród których znajdują się podmioty użyteczności publicznej, jednostki samorządu terytorialnego oraz mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Jak i do kiedy złożyć oświadczenie?

Oświadczenie należy złoży do swojego dostawcy energii elektrycznej.

Wzór oświadczenia znajduje się w podanym linku – Wzór oświadczenia

Termin składania oświadczeń kończy się 30 listopada bieżącego roku.

Źródło: gov.pl