W piątek 13 maja odbyła się Trzecia sesja Młodzieżowej Rady Miasta.
W trakcie obrad uzupełniono skład Rady, o nowych radnych:
- Franciszek Dudek
- Wiktoria Michalak
- Olivier Paszkowski
- Weronika Ciach
- Filip Rybak
- Patryk Walesiak
Ponad to radni wskazali kandydata na opiekuna Młodzieżowej Rady Miasta -panią Martę Tarnecką.
Gratulujemy i życzymy satysfakcjonującej pracy na rzecz miasta Białogard.
Źródło: fb. Emilia Bury - Burmistrz Miasta Białogard