Podczas IV sesji Rady Miejskiej Białogardu zaakceptowano proponowany budżet na rok 2015. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Miasta Białogard to ponad 72 mln 230 tys. zł. Z tej łącznej kwoty wyróżnić należy dochody bieżące (69.641.942 zł) oraz dochody majątkowe (2.588.307 zł). Wydatki z miejskiego budżetu wyniosą 71.343.378 zł, z tym że niniejsza kwota uwzględnia wydatki bieżące (67.334.976 zł) i wydatki majątkowe (4.008.402 zł). Te ostatnie zostaną spożytkowane na inwestycje miejskie. Z takiej postaci budżetu wynika, że w przyszłym roku nadwyżka wyniesie 886.871 zł. Całość tej kwoty zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Taki kształt budżetu gwarantuje miastu stabilność i bezpieczeństwo finansowe w roku 2015. Budżet, w postaci zaproponowanej przez Panią Skarbnik, jest jak najbardziej realny i dostosowany do potrzeb Białogardu – komentuje burmistrz Krzysztof Bagiński. Źródło: www.bialogard.info