Jan Niemczyk z klasy IIb Liceum Ogólnokształcącego im. Bogusława X w Białogardzie imponuje wiedzą.


Turniej pt. "Poznajemy Senat Rzeczypospolitej Polskiej” ma na celu:

- popularyzowanie wiedzy na temat historii i funkcjonowania Senatu RP,
- poszerzanie wiedzy o roli i znaczeniu Senatu RP w polskim systemie konstytucyjnym,
- przybliżenie postaci senatorów w szczególności z okresu II Rzeczypospolitej,
- kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich,
- wpajanie szacunku i przywiązania do historii i tradycji,
- zachęcanie uczniów do aktywności, rozwijania zainteresowań oraz uzdolnień,
- tworzenie możliwości do współzawodnictwa uczniów i szkół

Jan był jedynym finalistą z naszego okręgu. W turnieju brało udział blisko 1400 uczniów. Do Warszawy na finał dostało się 31 osób. Finalistę wspierała i koordynowała jego udział w turnieju nauczycielka z LO Katarzyna Bąk.
Uczeń LO znalazł się w finale ogólnopolskiego Turnieju "Poznajemy Senat RP".