W piątek spotkaliśmy się wspólnie na placu Wolności by jednym głosem wyrazić sprzeciw wobec haniebnych praktyk agresora, który napadł na sąsiednią Ukrainę
Przedstawiciel mniejszości ukraińskiej, białogardzianie, samorządowcy, wszyscy razem chcieli okazać wsparcie dla narodu, który w tym momencie na oczach całego świata walczy w nierównej batalii o swoją suwerenność
Burmistrz miasta Emilia Bury podczas spotkania zadeklarowała:
"'Jako Burmistrz Miasta Białogard, w imieniu naszego samorządu, deklaruję pełne wsparcie wszystkim Ukrainkom i Ukraińcom. Jesteśmy gotowi udzielić wszelkiej pomocy, będącej w zasięgu naszego samorządu, w tym pomocy humanitarnej. 
Nawiązujemy kontakt z organizacjami pozarządowymi, które w swoim zakresie mają wsparcie osób narodowości ukraińskiej. Działaniami pomocowymi, w tym informacyjnymi, objęte zostaną także dzieci i młodzież narodowości ukraińskiej, uczęszczające do białogardzkich szkół podstawowych i ponadpodstawowych."

Źródło: Fb. Miasto Białogard
Zdjęcia:Bartek Bober Foto