W Białogardzie odbyły się ćwiczenia Zespołu Zarządzania Kryzysowego pod kryptonimem „MARZEC - 24”.
Tematem ćwiczenia doskonalącego było „Kierowanie realizacją zadań operacyjnych w warunkach wyższych stanów gotowości obronnej państwa oraz organizacja współdziałania administracji samorządowej, powiatowych służb z jednostkami Sił Zbrojnych w warunkach kryzysu”.
Główny cel ćwiczeń to doskonalenie umiejętności i wzajemnej współpracy służb ratowniczych, stowarzyszeń oraz wojska na obszarze powiatu białogardzkiego podczas wystąpienia zdarzenia z dużą liczbą osób poszkodowanych, jak również sprawdzenie możliwości koordynacji działań różnych służb w tak trudnych warunkach, sprawdzenie możliwości współdziałania i przepływu informacji pomiędzy uczestnikami tego typu akcji Siły i środki wykorzystane podczas ćwiczenia:
Straż Pożarna: 10 pojazdów ratowniczo gaśniczych, 39 strażaków Policja: 5 radiowozów, 21 policjantów
WOPR woj. Zachodniopomorskiego Oddział Powiatowy w Białogardzie (na potrzeby ćwiczenia, symulował ZRM zespoły ratownictwa medycznego): 2 karetki, 1 bus, 9 ratowników PCK (Polski Czerwony Krzyż Koszalin): 1 karetka, 2 ratowników WOT (Wojska Obrony Terytorialnej) : 4 ciężarówki, 1 pojazd dowodzenia, 1 quad, 1 motocykl, 1 dron, 30 żołnierzy, 1 pies

źródło: Powiat Białogardzki