Po 3 latach nieobecności do Karlina wróciła uroczystość Karlińskich Wież Sukcesu, która odbyła się 01.03.2024. Nagrody były przyznawane w kilku kategoriach.

  • Gospodarka

Nagroda w tej kategorii jest przyznawana przedsiębiorcom zarejestrowanym lub działającym na terenie Gminy Karlino, rolnikom lub osobom fizycznym prowadzącym działalność rolniczą lub około rolniczą.

Nagrodzeni:

Yinlun Setrab Poland Sp z o.o.

LNG Best Partner

Homanit Polska Spółka z o.o. i Spółka Spółka komandytowa

AGRAVIS TECHNIK POLSKA SP. Z O.O. - ODDZIAŁ KRZYWOPŁOTY

Petrico Camp Restauracja

Ekowoltaika MATEUSZ KLEPUSZEWSKI

 

  • Oświata, kultura i sport:

Nagroda w tej kategorii jest wyrazem szczególnego wyróżnienia i uznania dla osób fizycznych i prawnych, które wnoszą wkład w rozwój karlińskiej oświaty, sportu, kultury i promocji Gminy Karlino oraz osób, które swoją pracą przyczyniają się do budowania wizerunku Gminy Karlino na zewnątrz.

Nagrodzeni:

Elżbieta Wójcik

Filip Szucki

Igor Szucki

Reimann Team Karlino

Działacz społeczny

Nagroda w tej kategorii nadawana jest osobom, które w sposób szczególny pracowały i pracują na rzecz lokalnej społeczności, które swoją postawą inspirują innych do działania, co przekłada się z korzyścią dla Gminy Karlino. Tytuł ten ma za zadanie nagrodzić osoby fizyczne i prawne, które wspierają działalność społeczną, kształtują pozytywne postawy społeczne i wnoszą bezinteresowny wkład rzeczowy bądź pracę na rzecz rozwoju mieszkańców i Gminy Karlino.

Koło Gospodyń Wiejskich w Kowańczu "SIKORECZKI"

KOMITET NA RZECZ REMONTU KOŚCIOŁA FILIALNEGO W LUBIECHOWIE

Karolina Pawłowska

Wojciech Sadowski

TADEUSZ STASZEWSKI

POD Koszem

MARIA KWIECIEŃ

Emilia Wołoszyn

Zakład Aktywności Zawodowej Feniks - Pralnia

 

  • Nagroda specjalna

Nagroda w tej kategorii nadawana jest osobom, które w sposób szczególny pracowały i pracują na rzecz lokalnej społeczności, a w szczególności promują Gminę Karlino oraz lobbują na rzecz Gminy Karlino w województwie i poza jego granicami. Tytuł ten ma za zadanie nagrodzić osoby fizyczne i prawne, które wspierają starania gminy o fundusze zewnętrzne i wspierają realizację celów gminy, jak również wnoszą szczególny wkład w działania i rozwój gminy.

Nagrodzeni:

MAREK KOWALSKI

Teresa Plichta-Lessnau

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A..

Źródło: FB Karlino - Gmina z Energią