Prokuratura Rejonowa w Białogardzie

(brak opinii)
Urzędy Wyślij wiadomość Poleć znajomym

  Adres

Gen. Wł. Sikorskiego 30
78-200 Białogard
woj. Zachodniopomorskie

  Kontakt

Tel (094) 312-28-10
Fax 312-26-38
Mail: Pokaż

Opis

Prokuratura

Zadaniem prokuratury jest strzeżenie praworządności oraz czuwanie nad ściganiem przestępstw. Zadanie to prokuratorzy wykonują przez:

- prowadzenie lub nadzorowanie postępowań przygotowawczych w sprawach karnych oraz sprawowanie funkcji oskarżyciela publicznego przed sądami
- wytaczanie powództw w sprawach karnych i cywilnych oraz składanie wniosków i udział w postępowaniu sądowym w sprawach cywilnych, ze stosunku pracy i ubezpieczeń społecznych, jeżeli tego wymaga ochrona praworządności, interesu społecznego, własności lub praw obywateli
- podejmowanie środków przewidzianych prawem, zmierzających do prawidłowego i jednolitego stosowania prawa w postępowaniu sądowym, administracyjnym, w sprawach o wykroczenia oraz w innych postępowaniach
- sprawowanie nadzoru nad wykonaniem postanowień o tymczasowym aresztowaniu oraz innych decyzji o pozbawieniu wolności
- prowadzenie badań w zakresie problematyki przestępczości oraz jej zwalczania i zapobiegania
- zaskarżanie do sądu niezgodnych z prawem decyzji administracyjnych oraz udział w postępowaniu sądowym w sprawach zgodności z prawem takich decyzji
- koordynowanie działalności w zakresie ścigania przestępstw, prowadzonej przez inne organy państwowe
- współdziałanie z organami państwowymi, państwowymi jednostkami organizacyjnymi i organizacjami społecznymi w zapobieganiu przestępczości i innym naruszeniom prawa
- współpracę z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych
- opiniowanie projektów aktów normatywnych
- podejmowanie czynności określonych w ustawach
2339

Opinie

Brak opinii

Dodaj opinię

Aby dodać opinię musisz być zalogowany.