Dzisiaj Zbigniew Bogucki - Wojewoda Zachodniopomorski podczas wideokonferencji
z Piotrem Pakuszto poinformował na swoim fanpage, że osoby, które poniosły straty na skutek wichury,
mogą otrzymać do 6 tyś. zł pomocy doraźnej oraz do 200 tyś. zł na odbudowę lub remont mieszkań, domów.
Jak pisze Piotr Pakuszto na swoim facebooku:
,,Pomoc „doraźna” w wysokości do 6 tys. zł wypłacana jest
rodzinom lub osobom samotnie gospodarującym, które poniosły
straty w gospodarstwach domowych i znalazły się w szczególnie
trudnej sytuacji życiowej."  
W związku ze szkodami powstałymi w budynkach gospodarczych, może zostać przyznana pomoc w wysokości do 100tyś. zł.
Wysokość pomocy uzależniona jest od procentowego udziału zniszczeń,
Informację o stratach poszkodowani mogą zgłaszać do gminy Białogard.

Źródło: Fb: Piotr Pakuszto