Światowy dzień autyzmu

Dzisiaj – 2 kwietnia wypada światowy dzień autyzmu.

 

Osoby z autyzmem należą do grup najbardziej narażonych na dyskryminację, przemoc i wykluczenie. Światowy Dzień Świadomości Autyzmu, ma na celu propagowanie wiedzy na temat tego zjawiska.

 

Autyzm jest całościowym zaburzeniem rozwoju dziecka o podłożu neurologicznym, który dotyczy tysięcy dzieci w całej Polsce. U osób z autyzmem pojawiają się problemy z mówieniem, postrzeganiem świata, oraz rozumieniem relacji społecznych.

 

Według Światowej Organizacji Zdrowia autyzm występuje w przybliżeniu u 1 na 100 dzieci, co oznacza, że w Polsce żyje ich około 400 tysięcy.